شماره پلاک ماشین

شماره پلاک ماشین شهرهای مختلف | شماره پلاک ماشین شهرهای ایران | شماره پلاک ماشینشماره پلاک ماشین,شماره پلاک ماشین شهرهای ایران,شماره پلاک ماشین شهرهای مختلف

شماره پلاک های استان آذربایجان شرقی
مرکز استان شهر تبریز ::: پلاک ایران 15

سایر شهرهای استان ::: پلاک ایران 25 و پلاک ایران 35

راهنمای کامل شماره پلاک ماشین شهرهای مختلف ایران به تفکیک شهر و استان 96 و 2017

شماره پلاک های استان آذربایجان غربی
مرکز استان شهر ارومیه ::: پلاک ایران 17

سایر شهر های استان ::: پلاک ایران 27 و پلاک ایران 37

راهنمای کامل شماره پلاک ماشین شهرهای مختلف ایران به تفکیک شهر و استان 96 و 2017

شماره پلاک های استان اردبیل
شهر اردبیل و سایر شهرهای استان ::: پلاک ایران 91

راهنمای کامل شماره پلاک ماشین شهرهای مختلف ایران به تفکیک شهر و استان 96 و 2017

شماره پلاک های استان اصفهان
مرکز استان شهر اصفهان ::: پلاک ایران 13 و پلاک ایران 53

سایر شهرهای استان ::: پلاک ایران 23 و پلاک ایران 43

راهنمای کامل شماره پلاک ماشین شهرهای مختلف ایران به تفکیک شهر و استان 96 و 2017

شماره پلاک های استان البرز
مرکز استان شهر کرج ::: پلاک ایران 68

راهنمای کامل شماره پلاک ماشین شهرهای مختلف ایران به تفکیک شهر و استان 96 و 2017

شماره پلاک های استان ایلام
مرکز استان شهر ایلام ::: پلاک ایران 98

راهنمای کامل شماره پلاک ماشین شهرهای مختلف ایران به تفکیک شهر و استان 96 و 2017

شماره پلاک های استان بوشهر
مرکز استان شهر بوشهر ::: پلاک ایران 48

سایر شهرهای استان ::: پلاک ایران 58

شماره پلاک ماشین,شماره پلاک ماشین شهرهای ایران,شماره پلاک ماشین شهرهای مختلف

شماره پلاک های استان تهران
مرکز استان شهر تهران ::: پلاک ایران 11 ، 22 ، 33 ، 44 ، 55 ، 66

مناطق 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 22 :¤: پلاک ایران 11 و پلاک ایران 44

مناطق 2 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 :¤: پلاک ایران 22

سایر مناطق ::: پلاک ایران 33

سایر شهرهای استان تهران ::: پلاک ایران 78

شماره پلاک ماشین,شماره پلاک ماشین شهرهای ایران,شماره پلاک ماشین شهرهای مختلف

پلاک‌های خودروی خاص

ایران 11 – 111 ط 11

ایران 11 – 666 ق 66

حروف بین اعداد در پلاک‌ها به معنی زیر می باشند:

الف: ویژه خودروهای دولتی
پ: ویژه خودروهای نیروی انتظامی
ت: ویژه تاکسی‌ها
ک: ویژه خودروهای کشاورزی
ع: ویژه خودروهای عمومی

سایر حروف:

ل – م – ن – و – ه – ی – ج – د – س – ص – ط - ق

شماره پلاک خودرو

مرتبط:استعلام خلافی خودرو با شماره پلاک و استعلام خلافی خودرو از طریق پلاک

منبع:جدیدترین و آخرین اخبار جدید روز ایران