اقتصاد خرد محسن نظری

اقتصاد خرد محسن نظری نگاه دانش نوشته شده توسط: محسن نظری اقتصاد خرد محسن نظری نگاه دانش اقتصاد خرد محسن نظری نگاه دانش کتاب اقتصاد خرد نظری نشر نگاه دانش تالیف محسن نظری شامل 7 فصل با عناوین زیر می باشد: تقاضا، عرضه، تعادل کشش (Elasticity) نظریه رفتار مصرف کننده نظریه رفتار تولید کننده هزینه بازار رقابت کامل بازار انحصار کامل فروش فصل1: شیوه انجام فعالیت های اقتصادی فصل2: حسابداری ملی و شاخص قیمت ها فصل3: مدلهای تعیین درآمد ملی تعادلی و سیاست مالی فصل4: بازار پول و سیاست های پولی فصل5: تعادل همزمان بازار کالاها و خدمات و بازار پول (IS - LM) فصل6: تقاضای کل، عریضه کل (AD - AS) فصل7: نظریه های مصرف فصل8: نظریه های سرمایه گذاری فصل9: تورم، بیکاری و منحنی فیلیپس فصل10: اقتصاد بین الملل این کتاب حاصل تجربه تدریس 15 سال درس و دوره های آمادگی کارشناسی ارشد اقتصاد کلان برای رشته های اقتصاد و مدیریت در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران  دانشگاه بوعلی وزارت فرهنگ و آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دها موسسه خصوصی در تهران میباشداقتصاد خرد محسن نظری اقتصاد خرد محسن نظری اقتصاد خرد محسن نظری اقتصاد خرد محسن نظری