قرارداد سرخیو راموس با باشگاه رئال مادرید چند روز دیگر تمام می شود و به نظر می رسد به زودی شاهد جدایی این بازین باتجربه از جمع کهکشانی ها خواهیم بود. البته در روزهای اخیر اخباری در مورد تعدیل مواضع راموس و پذیرش تمدید قرارداد به مدت یک سال منتشر شده است. ایکر کاسیاس که در سال 2015 تقریبا مسیری مشابه حال و روز فعلی سرخیو راموس را طی کرد، مدعی شد همه از ماندن این بازیکن در رئال مادرید خوشحال خواهند شد.

رئال مادرید